CORIO2 Edge Blender ​

היצרן – TVONEדגם  יצרן - C2-2450Aמק"ט סילורה – TVNXXX תיאור כללי:ממזג קצוות הקרנה (Edge Blender), מאפשר איחוד של תמונה אחת משני מקרנים או יותר, בשימוש של שתי יחידות או יותר בהפעלה קלה. מבוסס על הטכנולוגיה הייחודית של TVONE - CORIO®2.תמיכה במגוון רחב של רזולוציות וזמני ריענון מסך, מגוון אפשרויות שליטה ותכנות כולל בקרים חיצוניים. כולל אביזרי התקנה על קיר.אפשרות למיזוג קצוות אנכיות, אופקיות או שניהן יחד.למוצר טכנולוגית פיצוי ייחודית המטפלת בבעיות שנגרמות בזמן מיזוג קצוות ומונעת טיפול מקדים בווידאו מאחר וכל העיבוד נעשה ביחידה עצמה.תכונות כללית:תמיכה ברזולוציה אנלוגית עד 2048x2048תמיכה ברזולוציה דיגיטלית עד 1920x1080צג LCD בחזית המוצרתצוגת מסך (OSD)אפשריות שליטה - כפתורים קדמיים, שלט, RS232, IP. לדף הנתונים הקש כאן >למדריך משתמש הקש כאן >​

...
...

קטלוג EDGE BLENDERS

סילורה פיתוח